ts

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (FDA-NEU) cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao, hợp xu thế phát triển của công nghệ.
Đăng ký tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỌN NEU - CHỌN FDA

Giảng viên giàu kinh nghiệm

Đội ngũ giảng viên có nhiều năm học tập và làm việc ở các trường đại học danh tiếng trên thế giới

df

Môn học chuẩn quốc tế

Thiết kế môn học chuẩn quốc tế định hướng ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh và quản trị

c

Học bổng nước ngoài

Được giới thiệu học bổng sau đại học ở nước ngoài
Cơ hội nhận học bổng thực tập nước ngoài trong thời gian học tập

hb

ĐỐI TÁC CỦA KHOA